Het boek 'Herinneringen aan Willem Buys' is uitgevoerd als een sigarenkistje. De inhoud is wire-o gebonden, waarna op de voor- en achterzijde een triplex plaatje is gelijmd. Het boek is gesloten met een banderol. In de inhoud staan de herinneringen van Lau Neijnens aan de jaren dat hij in de sigarenfabriek van zijn vader werkte (ca. 1933-1950).
Het drukwerk werd verzorgd door drukkerij Mezclado (inhoud) en Grafisch Atelier 7 Zeven (omslag).

Het boek werd in 2000 gepubliceerd en was al snel uitverkocht. De tekst en afbeeldingen kunnen bekeken worden op de website van CuBra.

SIGARENBOEK

WBuys
inhoudboekWB12
inhoudboekWB13
inhoudboekWB16
inhoudboekWB17
inhoudboekWB46
inhoudboekWB47
item31