Van mei tot en met oktober 2011 vond het Tekstwevers-project plaats. De Tekstwevers trokken bij grote evenementen de stad in met het tekstorgel Madeleine en verzamelden teksten van inwoners en bezoekers van de stad. Van deze losse 'taaldraden' werden vijftien nieuwe gedichten gecomponeerd. Deze gedichten werden gebundeld in een brochure. Vijf geselecteerde gedichten werden op T-shirts geprint die tijdens een eindmanifestatie werden uitgereikt aan de mensen die een zin eraan bijgedragen hebben.
Een uitgebreid overzicht van het project vindt u op de website van Tekstwevers.
Fotografie: Anne Neijnens

TEKSTWEVERS
item31
labeltekstwevers
EindmanifestatieTekstwevers56
EindmanifestatieTekstwevers117
EindmanifestatieTekstwevers64a1
EindmanifestatieTekstwevers75
EindmanifestatieTekstwevers29