Opdrachtgever:
CentER, Universiteit van Tilburg

Periodiek verschijnend populair wetenschappelijk engelstalig tijdschrift. Geheel opgemaakt in twee kleuren. Hiernaast enkele omslagontwerpen.

PERIODIEK
Centerpoint32
Centerpoint33
Centerpoint35
Centerpoint34a
item31