Opdrachtgever:
Uitgeverij Zwijsen

In het schrijfonderwijs is men decennialang uitgegaan van het verbonden schrift, waarbij alle letters binnen een woord aan elkaar geschreven worden. Sommige kinderen leren echter beter schrijven met behulp van het zogenaamde blokschrift. Vandaar dat Uitgeverij Zwijsen voor haar lesmethode Pennenstreken de schrijfoefeningen nu ook aanbiedt in het blokschrift. In samenspraak met de uitgeverij en een schrijfdeskundige werd een digitaal font ontworpen voor deze oefenboeken.

BLOKSCHRIFT
item31
Pennenstreken2021
Pennestreken3031
schrijfboekblokschrift
Pennenstreken1