Erfgoedinhoud23
Erfgoedinhoud3233
Erfgoedinhoud3839
Erfgoedinhoud6667
Erfgoedinhoud118119

Eind november 2011 verscheen het boek 'Bewijs van ontwaakten kunstzin', over de historie en schatten van de Heikese kerk te Tilburg.

Teksten: Joost van Hest en Gerard Steijns.
Coördinatie: Ronald Peeters.

Fotografie: Jan Stads

Een uitgave van parochie Binnenstad.
Drukwerk: drukkerij Gianotten

HEIKESE KERK
Erfgoedomslag
item31